Welkom op de website van het

De Stichting Oude Stijl Jazz Etten-Leur is sinds enige tijd in conflict met BUMA/STEMRA betreffende wel of niet af te dragen auteursrechten over de tijdens het festival gespeelde nummers.
Dientengevolge zijn door BUMA/STEMRA beperkingen opgelegd om een volgend festival te kunnen organiseren die door de Stichting op dit moment niet gehonoreerd kunnen worden. Mede daardoor zijn er problemen opgetreden met de financiering hetgeen tot resultaat heeft dat het Oude Stijl Jazzfestival Etten-Leur dit jaar geen doorgang zal kunnen vinden.
De negende editie zal dus op zijn vroegst, indien mogelijk, plaats gaan vinden in september 2016.

Oude Stijl jazzfestival Etten-Leur

De Stichting Oude Stijl Jazz Etten-Leur heeft ook dit jaar al veel tijd en energie gestoken in de organisatie van het festival, daarin gesteund door enkele horeca ondernemingen en adverteerders, die ieder jaar hun medewerking hebben verleend, maar helaas moet dit jaar dit besluit worden genomen.
Wat de Stichting betreft, zijn excuses aan onze vaste bezoekers, vrijwilligers, sponsors en adverteerders op zijn plaats, waarbij wij graag opmerken dat het nemen van deze beslissing niet gemakkelijk was.